Tematy prac magisterskich z socjologii – przykłady.

Tematy prac magisterskich z socjologii są bardzo zróżnicowane. W poniższym tekście przytoczymy przykładowe tematy tego typu prac. Należy pamiętać, o tym, że każdy temat, który nas interesuje, musi być uprzednio przedyskutowany z naszym promotorem.

Dzięki temu mamy pewność, że nasz promotor odnajdzie się w promocji pracy magisterskiej o tym właśnie temacie.

Tematy prac magisterskich z socjologii często dotyczą zachowań, które występują w społeczeństwie.  Ciekawy temat pracy magisterskiej z socjologii to “Zachowania agresywne wśród polskich kibiców piłki nożnej w latach xxx”. Temat ten jest bardzo ciekawy nie tylko z punktu widzenia socjologa, ale również tzw. “zwykłego czytelnika”. Chuligani stanowią grupę bardzo hermetyczną. Relacje panujące pomiędzy nimi oraz motywy ich działania to bardzo interesujące zagadnienia.

Kolejny bardzo dobry temat to, “Korelacja pomiędzy nadużywaniem alkoholu, a przestępstwami, w oparciu o dokumenty sądowe”. W temacie tym możemy pokazać, czy spożycie alkoholu przekłada się na wzrost przestępczości. Można w tej pracy pokazać,  jak spożycie alkoholu wpłynęło na poszczególne przestępstwa.

Następny dobry temat pracy magisterskiej z socjologii to “Poparcie polskiego społeczeństwa dla legalizacji narkotyków w latach xxx”. W temacie tym trzeba pokazać, jak polskie społeczeństwo zmieniało swoją opinię, odnośnie legalizacji narkotyków. Można też tu wskazać, w których grupach społecznych legalizacja narkotyków cieszy się największym poparciem. Można w tej pracy magisterskiej pokusić się o wskazanie plusów i minusów związanych z legalizacją narkotyków. Temat jest kontrowersyjny, ale przez to interesujący i godny szerszej debaty.

Temat, który jest również bardzo ciekawy to “Kara śmierci w percepcji polskiego społeczeństwa, na przestrzeni lat xxxx”. W temacie tym można wskazać, jaka jest opinia polskiego społeczeństwa odnośnie kary śmierci. Rozmaite badania wskazują, że cieszy się ona w polskim społeczeństwie dużym poparciem. W pracy tej można wskazać, dlaczego pomimo powszechnego poparcia, kara ta nie jest w Polsce stosowana.

Tematy prac magisterskich z socjologii – jak wybrać najlepszy?

Tematy prac magisterskich z socjologii są często bardzo interesujące. Również z perspektywy osób, które nie zajmują się zawodowo socjologią. Najlepiej wybrać taki temat, który nas fascynuje oraz daje jakieś potencjalne szanse na dalszą karierę.

Dodaj komentarz